زمینه های تمبرشناسی

هزينه پستي    و تمبر - تا اين اواخر يعني تا قبل از انتشار نخستين تمبر جهان، هزينه پستي...

تمبر و تمبرشناسی

شما با بازدید از این سایت علاقه خويش را به جمع آوري تمبر آشكار نموده و اعلام كرده ايد كه...

معرفی تاریخچه تمبر

چنين به نظر مي رسد كه حتي از آغاز تشكيل اولين اجتماعات بشري، اشكالي از ارتبا ميان افراد قبيله و...

انواع تمبر

به طور اصلي تمبر شاخص هزينه پستي است و به همين منظور چاپ و منتشر شده لكن هدف ثانوي ديگري...

دندانه تمبر

پس از استفاده از تمبر چسبدار در ادارات پست مشكل جدا كردن تمبرها از هم مطرح شد . در آغاز...

فیلیگران

فيليگران يا واتر مارك نقشي است كه به هنگام تهيه كاغذ در متن آن زده مي شود. استفاده از كاغذ...