سبد خرید

0 Products - 0 ریال
Go to cart

توجه

 اعتبار قیمت کلیه محصولات تا پایان سال 1399 می باشد. قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌­فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد.

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌های سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.

 به طور کلی تمبرهای ایران در ۳ دوران زیر منتشر شده است. 

۱-دوران قاجار از سال ۱۲۴۷ تا ۱۳۰۴

۲-دوران پهلوی

الف-رضا شاه پهلوی از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۸

ب-محمدرضا شاه پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷

۳-دوران جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۸ تاکنون


۱-تمبرهای دوران قاجار

تمبرهای دوران قاجار شامل ۴ قسمت زیر می باشد.

الف-تمبرهای دوران ناصرالدین شاه قاجار

ب-تمبرهای دوران مظفرالدین شاه قاجار

ج-تمبرهای دوران محمد علیشاه قاجار

د-تمبرهای دوران اجمد شاه قاجار

 

۲-الف-تمبرهای دوران رضا شاه پهلوی


۲-ب-تمبرهای دوران محمد رضا شاه پهلوی

تمبر

تمبرهای این دوران از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۴۳۱ سری تمبر یادگاری می باشد که مطابق با کتاب راهنمای تمبرهای ایران ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد. در همین دوران ۳۰ سری تمبر پستی چاپ شده است که ارزش آنها به  ۶۰ میلیون تومان می رسد.

بنابراین قیمت تکسری تمبرهای یادگاری پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۴۳۱ سری به قیمت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تومان می باشد که در این سایت با تخفیف فوق ویژه فقط به قیمت ؟ تومان به فروش می رسد. این مجموعه تمبرهای زیبا و نفیس به همراه آلبوم مصور نگهداری تمبر شامل ۱۵۵ برگ مصور با ۲ کلاسور رایگان (به ارزش ۴۰۰ هزار تومان) عرضه می شود.

بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری ۱۰ برابر تکسری (بالای ۱۵۰ میلیون تومان ) ارزش داشته که با تخفیف فقط به قیمت ؟ میلیون تومان به فروش می رسد. این مجموعه نیز به همراه آلبوم مصور نگهداری تمبر شامل ۲۵۰ برگ مصور با ۴ کلاسور رایگان (به ارزش ۷۵۰ هزار تومان) عرضه می گردد.

پاکت یادبود مهرروز تمبرهای پهلوی قیمت ۲۵ میلیون تومان می باشد.

تمبرهای پستی دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۳۰ سری به ارزش ۶۰ میلیون تومان می باشد.

بلوک ۴ تایی تمبرهای پستی بالای ۶۰۰ میلیون تومان ارزش دارد.

 


به علت گرانی تمبرهای دوران محمدرضا شاه پهلوی آن را به ۳ قسمت تقسیم بندی نموده اند.

۱-قسمت گران قیمت - از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۳۵

۲-قسمت متوسط قیمت- از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳ 

۳-قسمت ارزان قیمت - از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷


۱-قسمت گران قیمت تمبرهای پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۳۵

دوره تکسری تمبرهای یادگاری پهلوی از سال ۱۸ تا ۳۵  با تخفیف فوق ویژه ؟ تومان و بلوک چهارتایی آن به قیمت ؟ تومان به فروش می رسد.

 


۲-قسمت متوسط قیمت تمبرهای پهلوی از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳

دوره تکسری تمبرهای یادگاری پهلوی از سال ۳۶ تا ۴۳  با تخفیف ؟ تومان و بلوک این قسمت به مبلغ ؟ تومان به فروش می رسد.

 


۳-قسمت ارزان قیمت تمبرهای پهلوی از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷

تمبر

بخش اعظم تمبرهای یادگاری دوران پهلوی شامل ۳۲۵ سری از مجموع کل تمبرهای پهلوی در این بخش ارزان قیمت می باشد.ارزش تمبرهای یادگاری این دوره مطابق با کتاب یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد.

دوره تکسری تمبرهای یادگاری پهلوی از سال ۴۴ تا ۵۷ شامل ۳۲۵ سری به ارزش یک میلیون و دویست هزار تومان با تخفیف فوق ویژه فقط ۷۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری ۵ برابر تکسری (بالای شش میلیون تومان) ارزش داشته  که با تخفیف فقط به قیمت ۳ میلیون تومان به فروش می رسد.

تمبرهای پستی شامل ۱۱ سری به ارزش چهارصد هزار تومان نیز در این بخش قرار دارد.

تمبرهای پستی شامل ۱۱ سری از سری پستی ۱۲ تا ۱۹ بعلاوه هوایی ۲ و دولتی ۱ و ۲ به ارزش چهارصد هزار تومان می باشد که با تخفیف فقط به قیمت ۳۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

بلوک ۴ تایی تمبرهای پستی ۵ برابر تکسری (بالای ۲ میلیون تومان) ارزش داشته که با تخفیف فقط به قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

آلبوم مصور نگهداری تکسری از سال ۴۴ تا ۵۷ شامل ۱۰۰ برگ با ۱ کلاسور قیمت ۲۵۰ هزار تومان می باشد.

آلبوم نگهداری مصور بلوک ۴ تایی شامل ۲۰۰برگ با ۲ کلاسور ۵۵۰ هزار تومان می باشد.

پاکت یادبود مهرروز تمبرهای پهلوی ۴۴ تا ۵۷ فقط چهار میلیون تومان می باشد.

 


تکسری کامل پهلوی از سال ۴۴ تا ۵۷ شامل تمبرهای یادگاری یک میلیون و دویست هزار تومان و تمبرهای پستی چهارصد هزار تومان و آلبوم مصور ۲۵۰ هزار تومان کلا یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان می باشد که با تخفیف فقط به قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

بلوک ۴ تایی کامل تمبرهای پهلوی ۴۴ تا ۵۷ شامل تمبرهای یادگاری ۴ میلیون و هشتصد هزار تومان و تمبرهای پستی ۱ میلیون و چهارصد هزار تومان و آلبوم مصور نگهداری ۵۵۰ هزار تومان بالای شش میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ارزش داشته که با تخفیف فقط به قیمت ۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

 


۳-تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ تاکنون

 

تمبر

تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ تاکنون شامل ۸۳۶ سری تمبرهای یادگاری به ارزش ۸۱۵ هزار تومان و ۲۲ سری تمبر پستی به ارزش ۵۰۰ هزار تومان می باشد.

تکسری تمبرهای یادگاری جمهوری از سال ۵۸ تاکنون شامل ۸۳۶ سری به ارزش ۸۱۵ هزار تومان بوده که با تخفیف فقط به قیمت فقط ۴۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری بالای ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ارزش داشته با تخفیف فقط به قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

تمبرهای پستی جمهوری از سال ۵۸ تاکنون شامل ۲۲ سری قیمت ۵۰۰ هزار تومان بوده كه همان ۴۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

بلوک ۴ تایی تمبرهای پستی بالای ۲ میلیون تومان ارزش داشته با تخفیف فقط به قیمت ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

آلبوم مصور تکسری تمبرهای جمهوری از سال ۵۸ تاکنون شامل ۲۲۰ برگ با ۳ کلاسور قیمت ۶۰۰ هزار تومان می باشد.

آلبوم مصور بلوک ۴ تایی تمبرهای جمهوری شامل ۴۹۰ برگ با ۶ کلاسور قیمت یک میلیون و سیصد هزار تومان می باشد.

پاکت یادبود مهرروز تمبرهای جمهوری از سال ۵۸ تاکنون قیمت یک میلیون و سیصد هزار هزار تومان به فروش می رسد.

 


تکسری کامل تمبرهای جمهوری از سال ۱۳۵۸ تاکنون شامل تمبرهای یادگاری ۸۱۵ هزار تومان و تمبرهای پستی ۵۰۰ هزار تومان و آلبوم مصور ۶۰۰ هزار تومان کلا ۱ میلیون و نهصد هزار تومان بوده با تخفیف فقط به قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومان به فروش می رسد.

بلوک ۴ تایی کامل تمبرهای جمهوری از سال ۵۸ تاکنون شامل تمبرهای یادگاری  ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان  و تمبرهای پستی ۲ میلیون تومان و آلبوم مصور یک میلیون و سیصد هزار تومان کلا بالای ۷ میلیون تومان ارزش داشته که با تخفیف فقط به قیمت ۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

تمبرهای یادگاری دوران جمهوری اسلامی با تمامی تمبرهای اختصاصی چاپ شده و مندرج در کتاب راهنمای تمبرهای ایران انتشارات موسسه فرحبخش تحویل می گردد. در صورت عدم رضایت کل مبلغ بازگردانده میشود.

اشتراک گذاری مطلب

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک میگذارم

ورود به حساب کاربریتمبرهای یادگاری

اقلام کلکسیونی دیگر